Penjelasan Bagi “Kenapa Kota Mekah Dipanggil Masjidil Haram Dan Bukannya Masjidil Halal”

Masjidil Haram adalah satu masjid yang terbesar di dunia dan masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dipandang sebagai tempat yang tersuci bagi umat islam.

 

Berkaitan dengan masjidil haram, kenapa dinamakan Masjidil Haram

 

Masjidil Haram dalam bahasa arab adalah  الحرام المسجد  bermaksud yang memiliki tanah haram. Kanapa dinamakan tanah haram, Para Ulama mengatakan kerana dalam tanah itu berlaku ketentuan yang mengharamkan kita melakukannya seperti berburu, mengangkat senjata, mematahkan tumbuhan dan juga diharamkan masuk orang-orang yang kafir.

 

Haram di masuki orang kafir

Larangan bagi orang kafir telah di sebutkan dalam Firman Allah ‘Surah At-Taubah. ” Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis, dan janganlah mereka dekati Masjidil Haram sesudah tahun ini’. (At-Taubah: 28 )

 

 

Ketentuan yang berkait dengan wilayah Al-Haram

 

Selain tidak boleh dimasuki oleh orang-orang non-muslim, tanah haram di Makkah juga memiliki ketentuan-ketentuan yang lain antaranya :

 

1. Solat di wilayah Al-Haram Makkah akan diberikan pahala yang berlipat kali ganda. Hal ini telah ditetapka oleh Rasulullah S.A.W :

Dari Jabir r.a  sesungguhnya Rasulullah bersabda. ” Solat di masjidku, lebih utama seribu kali ( dibandingkan ) solat di selainya. ” ( HR. Ahmad Ibnu Majah, no. 1406.

 

Hadis disahihkan oleh Al-Mundziri dan Al-Bhoiry. Al-Albany berkata: ” Sanadnya shahih sesuai pensyaratan Bukhari dan Muslim, Irwaul Ghalil, 4/146.)

 

2. Tiada larangan masa ingin melakukan solat, walaupun termasuk pada waktu-waktu yang sebenarnya haram dan tidak dibolehkan melakukan solat seperti pada saat matahari terbit dan terbenam. Rasulullah bersabda:

 

Dari Jubair bin Muth’im, Rasulullah S.A.W bersabda: ” Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kamu melarang seorang pun yang akan thawaf ( mengelilingi sekitar khabah tujuh kali ), dan yang ingin menunaikan solat pada waktu malam atau siang. ” ( HR Abu Daud dan Nasa’i dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan di shahihkan al-Albani)

 

3. Haram membawa senjata

 

Di tanah Haram Makkah, haram hukumnya membawa senjata. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W

Dari Jabir bin Abdillah r.a , ia berkata : saya mendengar Rasulullah S.A.W bersabda :

” Tidak diperbolehkan bagi kamu membawa senjata di Makkah.” (HR Muslim)

 

4. Haram menumpahkan darah dan mematahkan tumbuh-tumbuhan

 

” Maka sejak itu ( negeri Makkah  ) haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat, duri-durinya tidak boleh dipatahkan, binatang buruan tidak boleh diusir atau diganggu, barang di Makkah tidak boleh diambil, kecuali dia mencari pemiliknya, tumbuh-tumbuhannya juga tidak boleh di tebang. ( HR Bukhari dan Muslim )

Be the first to comment on "Penjelasan Bagi “Kenapa Kota Mekah Dipanggil Masjidil Haram Dan Bukannya Masjidil Halal”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*